Tjenester  /  Legionellakontroll  /

Kontinuerlige behandlingsmetoder

Legionellakontroll

Kontinuerlige behandlingsmetoder

Kontinuerlige behandlingsmetoder holder kontroll på bakteriologisk vekst i drikkevannssystemet kontinuerlig. Dette kan være en løsning på store komplekse systemer som hotell, sykehus, sykehjem eller boligblokker der en engangsdesinfisering ikke lar seg gjennomføre.

Ta kontakt
Se våre kurs

Kontinuerlige behandlingsmetoder holder kontroll på bakteriologisk vekst i drikkevannssystemet kontinuerlig. Dette kan være en løsning på store komplekse systemer som hotell, sykehus, sykehjem eller boligblokker der en engangsdesinfisering ikke lar seg gjennomføre.

Dette kan også være et tiltak i system hvor man ved gjentatte tilfeller får oppvekst av Legionella, og andre tiltak ikke strekker til eller blir økonomisk ugunstige.  Det er viktig å vite at selv om man installerer slike anlegg, må selve anlegget følges opp med anbefalte servicer etc. og systemet må følges opp med gjennomspyling og prøvetaking. Kontinuerlige behandlingsmetoder fjerner krav om kvartalsvis rengjøring av dusjhoder. Det er viktig at metoden som benyttes er godkjent av Mattilsynet for å kunne benyttes på drikkevannssystemer samt godkjent i ECHA.  

Global Concept MITCO leverer og utfører service og vedlikehold på følgende systemer: Klordioksidaggregat og sølv/kobber-ionisering (NECON). Begge metodene er godkjente og registrerte i overnevnte organ.

Klordioksid

Klordioksid er en svært reaktiv gass som er lett blandbar i vann. Da gassene er så reaktiv må den produseres i aggregat på stedet. Dette skjer ved forsuring av natriumkloritt ved bruk av svak saltsyre. Aggregatet har en styreenhet som er innstilt på å produsere en gitt mengde klordioksid som sendes ut på systemet via kommunikasjon med vannmåler.

Klordioksid er svært effektiv på å rive løs biofilm og drepe bakterier i vannfasen.  Anlegget er tilpasset vannforbruk, og har faste rutiner for årlig service med gjennomgang av aggregat og utskiftning av slitedeler.  Fordeler med klordioksid, er at den er effektiv ved lave konsentrasjoner, påvirkes ikke av pH, og er rimelig i drift.

Sølv & kobber

Metoden er basert på ionisering av sølv og kobber, og er en type anodisk oksidasjon. Metoden er svært effektiv i bekjempelse av biofilm og Legionella. Ionene angriper bakteriens cellevegg, DNA og ribosomer, som gjør at de ikke er i stand til å formere seg eller produsere livsviktige proteiner.  

NECON er en ny type sølv/kobber aggregat, hvor alt av legering finnes på en stav i riktig mengde. Dette gjør at anlegget er lett å installere og overvåke. Anlegget leveres tilpasset anleggets volum. Anlegget krever jevnlig service for å kontrollere at det fungerer som ønsket, samt for å utføre rengjøring og kontroll av sølv/kobberstaven.

Kontakt oss om dette

Takk! Din beskjed er sendt.
Ups! Her er det noe som ikke stemmer.