Tjenester  /  Legionellakontroll  /

Konsultasjon og rådgivning

Legionellakontroll

Konsultasjon og rådgivning

Per i dag settes det ikke krav til hvem som skal utføre risikovurdering eller forebyggende arbeid. Mesteparten av dette kan utføres av eier av anlegg, men det anbefales da at man benytter en konsulent for å kunne være sikker på at risikovurderingen man utfører er fornuftig og hensiktsmessig.

Global Concept MITCO kan bistå som konsulent i alt fra hvordan utføre risikovurdering, hva som bør utføres av forebyggende tiltak, tiltak ved påvisning av Legionella, hvordan tolke analyser fra mikrobiologiske prøver etc. MITCO er også godkjent for å kunne utføre konsultasjon gjennom LCA.  

Ta kontakt
Se våre kurs
No items found.
No items found.

Kontakt oss om dette

Takk! Din beskjed er sendt.
Ups! Her er det noe som ikke stemmer.