Sertifisering

Dokumentasjon om sertifisering finner du her

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning.

Miljøsertifisering innebærer at en virksomhet gjennomfører en miljøanalyse og setter opp en handlingsplan for å innfri kravene i en bestemt sertifiseringsordning. Når det er verifisert at kravene er oppfylt, vil virksomheten få utdelt et miljøsertifikat. Virksomheten må resertifiseres hvert 3. år.

Miljøfyrtårn har i dag mange krav som dekker de interne prosessene som styring og ledelse, arbeidsmiljø, innkjøp og materialvalg, energiforbruk, transport, utslipp og avfallskontroll. Disse kravene rapporteres årlig.

Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem og handler i hovedsak om å ta ansvar for virksomhetens egne miljøpåvirkninger. I motsetning til andre sammenlignbare miljøledelsessystem har Miljøfyrtårn valgt å ta med arbeidsmiljø som et av temaområdene i ordningen

Global Concept MITCO AS har vært Miljøfyrtårn sertifisert siden 2006.

Grønt Punkt

Grønt Punkt Norge er en non-profit medlemsorganisasjon.

Alle bedrifter som sender varer ut på markedet skal ta ansvar for emballasjen når den har blitt til avfall. Dette gjør de best gjennom oss.

Bidraget bedrifter betaler inn brukes i sin helhet til å motivere, samle inn og gjenvinne emballasjen. Grønt Punkt Norge tar ansvar i hele landet og der emballasjen blir avfall.

Grønt Punkt har avtaler med over 120 innsamlere som er forpliktet til å ta i mot ferdig sortert plastemballasje gratis. Innsamlerne gjør eventuelt en videre bearbeiding og sortering før plastemballasjen sendes videre til materialgjenvinning. Grønt Punkt Norge garanterer at plastemballasjen som samles inn blir material gjenvunnet.

Global Concept MITCO AS har vært medlem av Grønt Punkt siden 2012.