Utstyr  /

Forbehandling

Omvendt Osmoseanlegg - Avsaltet vann for industrien Omvendt osmose (RO- Reverse Osmose) er en filtreringsteknikk hvor man setter trykk på væsken med den høyeste saltkonsentrasjonen og presser den gjennom en meget fin membran (0,001-0,001 micrometer) som kan frafiltrere både ioner og oppløste stoffer i vann.

TA KONTAKT

Ikke alle ioner kan holdes 100% tilbake. En viss andel (1-2%) vil gå gjennom membranen, og det avhenger av både molekylstørrelsen om membranen.

Fordeler:

Omvendt osmose fjerner pyrogener samt bakterier og gir ingen avløpsproblemer, fjerner 90% av organiske stoffer og tilbakeholder 98-99% av vannets salter.

Plassbesparende
Høy driftssikkerhet
Enkelt vedlikehold
RO.jpg

Anlegg av denne typen brukes til fremstilling av avsaltet vann uten bruk av saltsyre og lut. Dette anvendes bl.a på kjelesentraler, fjernvarme, sykehus, dialysesentraler og laboratorier, til prosessvann i legemiddelindustrien og den kjemiske industri, samt i forbindelse med luftbefuktningsanlegg.

Kontakt oss