Utstyr  /

Sølv/kobber-ionisering

Sølv/kobber-ionisering er en av de mest effektive metodene for bekjempelse av biofilm og Legionella i vannsystemer.

TA KONTAKT

At sølv- og kobberioner har en desinfiserende effekt har vært kjent i lang tid, og metoden er anerkjent som behandlingsmetode over hele verden. Metoden er basert på ionisering av sølv og kobber ved hjelp av strøm, og er en type anodisk oksidasjon. Ionene angriper bakteriens cellevegg, DNA og ribosomer, som gjør at de ikke er i stand til å formere seg eller produsere livsviktige proteiner. Metoden er svært effektiv i bekjempelse av biofilm og Legionella, og etter en tids behandling vil eventuell biofilm i systemet være redusert/fjernet. Systemet kan brukes på alle typer anlegg eks: boligblokker, helseinstitusjoner, industri og offentlige bygninger.

Global Concept MITCO leverer og utfører service på sølv/kobber-anlegg fra NECON. NECON benytter en ny teknologi der sølv og kobber finnes på èn elektrode i forholdet 1:9. Sølv- og kobberioner genereres og frigjøres til vannet ved hjelp av en viss strømstyrke. Strømstyrken reguleres ved hjelp av en vannmåler som måler vannmengden som passerer elektroden, og sikrer derfor at riktig mengde ioner doseres ut i vannet til enhver tid. Størrelsen på elektroden dimensjoneres etter årlig vannforbruk på bygget, og et sølv/kobber-anlegg kan derfor tilpasses all typer vannsystem.

Anlegget består av et kammer med elektrode, en mengdemåler og en kontrollenehet. Anlegget monteres som oftest på vanninntaket til bygget. Vi anbefaler at anlegget monteres i en bypass, slik at service og vedlikehold av systemet kan utføres uten å stenge vanntilførselen til bygget.

Sølv/kobber-anlegget er svært enkelt å drifte, og krever kun enkel oppfølging. Elektroden må inspiseres og rengjøres for evt. belegg, og ut over det må elektroden byttes ca 2 ganger i året (avhengig av vannmengde).

Sølv/kobber-ionisering er IKKE giftig, det er ikke korrosivt, og er godkjent av Mattilsynet for kontinuerlig behandling på drikkevann. NECON innehar selvsagt alle godkjenninger i hehold til biociddirektiv/ECHA.

Kontakt oss

Bestill her

Takk! Din beskjed er sendt.
Ups! Her er det noe som ikke stemmer.