– Et selskap i ESC Global Ltd
‍Global Concept MITCO

Vi har over 40 års erfaring innen industriell vannbehandling

Vi leverer industriell varmebehandling med best service, fleksibilitet og flinke fagfolk.

Våre Tjenester

Kjemisk rengjøring

Vannfordelingsnett

Kjøletårn

Lukkede anlegg

Dampkjeler

Vannbehandling

Dampanlegg

Lukkede anlegg

Kjøletårn

Ionebyttemasse

Legionellakontroll

Regelverk

Risikovurderinger

Forebygging

Desinfisering

Utstyr

Global Concept MITCO AS er en komplett leverandør av løsninger. Forbehandling av vann en viktig del av dette.

Sølv/kobber-ionisering

Klodrioksidaggregat

Doseringsanlegg

Forbehandling

Global Concept MITCO AS
– Et selskap i ESC Global Ltd

Vi har lang erfaring

Selskapet har hele tiden bygget på tverrfaglig kompetanse, for å være i front når det gjelder gode tekniske og miljømessige løsninger.

40 år

Global Concept MITCO AS (tidligere Industrikjemikalier MITCO AS) bygger på mer enn 40 års erfaring innen fagområdet industriell vannbehandling.

98%

Vi produserer mer enn 98 % av ferdig formulert kjemi selv.  Alle ledd i selskapet har ISO sertifisering.

Les mer

Serftifiseringer

Ofte stilte spørsmål

Vannbehandling

Hva er vannbehandlingskontroll?

Vannbehandlingskontroll er en tilstandsvurdering og tiltaksplan for å sikre riktig vannbehandling i det enkelte varme- og kjøleanlegg.

Hva er fordelene med god væskekvalitet i anlegget?
 • Optimal funskjon av anlegget
 • Stabil varmeoverføring
 • lavere energibruk
 • lavere energikostnader
 • lavere tidsbruk for vedlikehold/driftsproblemer
 • økt sikkerhet
 • mindre slitasje
 • mindre verdiforringelse på anlegget
Hvilke faktorer påvirker væskekvaliteten?

Det er hovedsakelig luft, korrosjon og sedimentering som påvirker væskekvaliteten

Hva er et komplett vannbehandlingsprogram?

Et komplett vannbehandlingsprogram innebærer komponenter som håndterer luft-, korrosjons- og sedimenteringsproblemer i lukkede varme- eller kjølesystemer.

Hva er optimal pH?

Optimal pH i et lukket energianlegg er mellom 9.0 – 10.5.

Legionellakontroll

Hva er legionella?

Legionella er gramnegative, heterotrofe, aerobe og stavformede bakterier. Den finnes naturlig i vann og jord og kan forårsake pontiacfeber og legionærsyken.

Hva er legionærsyken?

Legionærsyken er en alvorlig lungebetennelse forårsaket av legionellabakterien.
Den kjennetegnes av symptomer som

 • hodepine
 • muskelsmerter
 • slapphet
 • feber
 • tørrhoste

Eldre og personer med svekket immunforsvar er særlig sårbare, og alvorlig sykdom kan forekomme med betydelig dødelighet blant denne gruppen.

Hva er pontiacfeber?

Pontiacfeber er en sykdom forårsaket av legionellabakterien. Den har lette influensalignende symptomer og går normalt over av seg selv etter 2-5 dager.
Symptomer inkluderer

 • feber
 • hodepine
 • muskelsmerter
 • tretthet
Hva er legionellose?

Legionellose er en fellesbetegnelse for sykdommene pontiacfeber og legionærsyken.

Hva er en Legionella risikovurdering?

En Legionella-risikovurdering involverer å identifisere aerosolproduserende enheter som dusjer og kjøletårn, kartlegge komponenter, temperaturer, bruksmønstre og utføre vannanalyser. Målet er å identifisere områder i anlegget hvor Legionellabakterier kan trives, forstå bruken av aerosolproduserende enheter, og gi anbefalinger for å håndtere avvik og implementere rutiner for å redusere risikoen for spredning av smitte.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt.

MITCO ADMINISTRASJON

E-post for bestillinger: ordre@mitco.no

E-post for fakturaspm: invoice@mitco.no

Ta kontakt for gratis befaring