Tjenester  /  Kjemisk Rengjøring

Kjemisk Rengjøring

Global Concept MITCO AS har mer en 40 års erfaring med behandling av vann som benyttes som energibærer. Det optimale er å tenke forebyggende og komme i gang med vannbehandling fra starten for å forhindre korrosjon, belegg og driftsproblemer på anlegget. Hvis man ikke gjør dette, vil man over tid merke driftsforstyrrelser, lekkasjer og tap av energioverføringseffekt på anlegget.

I disse tilfellene vil det være nødvendig med en kjemisk rens for å få tilbake den opprinnelige energioverføringskapasiteten og full sirkulasjon på anlegget. Et slikt tiltak er et omfattende prosjekt, men Global Concept MITCO AS har tverrfaglig spesialkompetanse innen kjemi, prosess og VVS, og et bredt utvalg av kjemi og utstyr til å skreddersy gode løsninger for enhver teknisk installasjon. Hvis man deretter følger opp med et vannbehandlingsprogram, vil man oppleve et sterkt forbedret anlegg.

Vi har kjemikalier og kunnskap om mange forskjellige type rengjøringer innen industri og prosess, det være seg overflater i systemer eller overflater i industribygg. Vi hjelper deg gjerne til å finne den beste løsningen.                                        

Global Concept MITCO AS ønsker å levere tjenester av høy kvalitet. Vi ønsker å være din samarbeidspartner for å sikre at ditt anlegg leverer energieffektivt og uten driftsforstyrrelser.

Ta kontakt
Se våre kurs

Vannfordelingsnett / sanitæranlegg

Global Concept MITCO AS utfører kjemisk rens og desinfisering av forskjellige typer systemer. Prosessen på hvordan man utfører dette avhenger av type forurensning, mengde og hvordan systemet er bygd opp.

Vi utfører desinfisering/rens av f.eks legionellainfiserte systemer, slik at de blir rene og fri for legionella/bakterier.

kjemisk desinfisering.jpg

Interne vannfordelingsnett

Forebyggende arbeid må tilpasses hvert enkelt system da ingen system er like. Tiltakene som utføres baseres på veilederen fra Folkehelsa. Prøvepunkter som skal følges opp er basert på risikovurderingen som er utført.


Forebyggende arbeid omfatter som oftest:

 • Gjennomspyling av sjeldent brukte tappepunkter, ukentlig.
 • Dokumentere vanntemperaturer i samsvar med krav.
 • Kvartalsvis rengjøring og desinfisering av dusjhoder og slanger.
 • Prøvetaking av risikopunkter for å overvåke mikrobiell vekst over tid, årlig.
 • Fjerning av blindledninger for å unngå dannelse av biofilm


Global Concept MITCO AS har personell som både kan bistå i gjennomføring av tiltak samt komme med råd og veiledning hvordan dette kan utføres på praktisk best mulig måte.

Rens av kjøletårn

For å hindre legionella og bakterievekst i kjøletårnsystemet er det krav om kjemisk rengjøring. Den kjemiske rengjøringen fjerner kalsiumbelegg, biofilm og korrosjonsprodukter som gir optimale leveforhold for legionellabakterien.

Global Concept MITCO AS utfører kjemisk rens og desinfisering av kjøletårn, gjerne i sammenheng med serviceavtaler der vi utfører service, vedlikehold og oppfølging etter oppdaterte retningslinjer.

En av servicene Global Concept MITCO AS er godkjent av LCA for, er rengjøring og desinfisering av kjøletårn. Alt arbeid vi utfører på kjøletårn er i henhold til krav fra LCA, basert på Code of conduct og det Norske regelverk. . (Se eget kapittel om LCA under «Legionellakontroll» for mer informasjon om LCA.). Krav i det norske regelverk for rengjøring av kjøletårn innebærer at alle kjøletårn skal rengjøres og desinfiseres max 1 mnd før oppstart (hvis sesongbasert). Det skal også foreligge gode rutiner for tårn som driftes hele året, basert på risikovurdering og analyser. I tillegg skal tårnet alltid rengjøres og desinfiseres ved følgende tilfeller:

 • Ved oppstart 1.gang
 • Ved driftsstans over 1 mnd eller mer
 • Ved påvisning av Legionella

På kjøleanlegg vil det være nyttig å gjøre en rengjøring på isvannskretser, glykolside, utsiden av fancoiler etc., for å sørge for forbedret ytelse og energiøkonomisering.

Lukkede varme- og kjølesystemer

Vårt arbeid = din gevinst

Kjemisk rengjøring virker kanskje fremmed for de aller fleste, men det å tilsette syrer og baser for å fjerne belegg, korrosjon,og avleiringer er kanskje den raskeste veien til bedre ytelse og et energieffektivt anlegg.

I tilfeller hvor det er nødvendig med en kjemisk rengjøring vil man oppleve å få tilbake den opprinnelige energioverføringskapasiteten og full sirkulasjon på anlegget. Dette medfører:

 • lavere fyringskostnader
 • mindre slitasje på pumper og utstyr
 • færre driftsforstyrrelser
belegg i rør.jpg

Vi bruker forskjellige typer kjemikalier som syrer, baser og lignende. Vi ser alltid på systemet i helhet og velger kjemikalier og prosedyrer ut fra forurensning, type belegg og hvilke materialer systemet består av. Vi tar alltid vannprøver av systemene før rens, og tar alltid en skikkelig gjennomgang av systemet før oppstart av den kjemiske rensen.

Tørrkjølere

Global Concept MITCO AS utfører kjemisk og mekanisk rens på tørrkjølere.

Etter lengre drift av en tørrkjøler vil det danne seg belegg av trafikkstøv, partikler, blader etc. som vil hindre energioverføringen.

Ved service og vedlikehold av tørrkjølere fjerner vi mekanisk eventuelt løst belegg som har samlet seg, og deretter bruker vi et egnet kjemikalie for å løse opp annet belegg.

Ved å utføre jevnlig service og vedlikehold på tørrkjølerne, opprettholder man energioverføringen, som igjen fører til konstnadsbesparelser. Systemet får også lengre levetid.

IMG_1793.JPG
Før rengjøring
IMG_1814.JPG
Etter rengjøring

Dampkjeller

Ved feil drift av kjeler eller når det har skjedd noe uforutsett på dampsystemene, kan man få belegg i dampkjelene. Vi kan da utføre en kjemisk rengjøring av kjelen, der vi fjerner belegget som har dannet seg. Etter den kjemiske rensen går vi inn og ser mekanisk på kjelen og fjerner løst belegg. Dette er en omfattende jobb som man slipper om man følger opp dampsystemet med riktig vannbehandling. Se eget kapittel om dampanlegg under «Vannbehandling».

Klordioksid

Klordioksid er en svært reaktiv gass som er lett blandbar i vann. Da gassene er så reaktiv må den produseres i aggregat på stedet. Dette skjer ved forsuring av natriumkloritt ved bruk av svak saltsyre. Aggregatet har en styreenhet som er innstilt på å produsere en gitt mengde klordioksid som sendes ut på systemet via kommunikasjon med vannmåler.

Klordioksid er svært effektiv på å rive løs biofilm og drepe bakterier i vannfasen.  Anlegget er tilpasset vannforbruk, og har faste rutiner for årlig service med gjennomgang av aggregat og utskiftning av slitedeler.  Fordeler med klordioksid, er at den er effektiv ved lave konsentrasjoner, påvirkes ikke av pH, og er rimelig i drift.

Sølv & kobber

Metoden er basert på ionisering av sølv og kobber, og er en type anodisk oksidasjon. Metoden er svært effektiv i bekjempelse av biofilm og Legionella. Ionene angriper bakteriens cellevegg, DNA og ribosomer, som gjør at de ikke er i stand til å formere seg eller produsere livsviktige proteiner.  

NECON er en ny type sølv/kobber aggregat, hvor alt av legering finnes på en stav i riktig mengde. Dette gjør at anlegget er lett å installere og overvåke. Anlegget leveres tilpasset anleggets volum. Anlegget krever jevnlig service for å kontrollere at det fungerer som ønsket, samt for å utføre rengjøring og kontroll av sølv/kobberstaven.

Kontakt oss om dette

Takk! Din beskjed er sendt.
Ups! Her er det noe som ikke stemmer.