Tjenester  /  Legionellakontroll  /

Forebyggende arbeid

Legionellakontroll

Forebyggende arbeid

Forebyggende arbeid er en svært viktig del av legionellakontroll. Det er viktig at man til enhver tid kan dokumentere at dette utføres, og at de rutinene som foreligger er tilstrekkelig for å ha kontroll på eget system. Les mer nedenfor rundt forebyggende arbeid på hhv. interne vannfordelingsnett, kjøletårn og øvrige system.

Ta kontakt
Se våre kurs

Interne vannfordelingsnett

Forebyggende arbeid må tilpasses hvert enkelt system da ingen system er like. Tiltakene som utføres baseres på veilederen fra Folkehelsa. Prøvepunkter som skal følges opp er basert på risikovurderingen som er utført.


Forebyggende arbeid omfatter som oftest:

  • Gjennomspyling av sjeldent brukte tappepunkter, ukentlig.
  • Dokumentere vanntemperaturer i samsvar med krav.
  • Kvartalsvis rengjøring og desinfisering av dusjhoder og slanger.
  • Prøvetaking av risikopunkter for å overvåke mikrobiell vekst over tid, årlig.
  • Fjerning av blindledninger for å unngå dannelse av biofilm


Global Concept MITCO AS har personell som både kan bistå i gjennomføring av tiltak samt komme med råd og veiledning hvordan dette kan utføres på praktisk best mulig måte.

Kjøletårn

Kjøletårn er ansett som risikogruppe 1, som betyr at anlegget har stor fare for å kunne få oppvekst og spredning av legionella over store områder.

På bakgrunn av dette er det satt krav til at alle kjøletårn skal ha vannbehandling med kontroll på beleggdannelse og mikrobiologisk vekst. Videre kreves det at tårnet skal rengjøres regelmessig mekanisk og det anbefales kjemisk rengjøring der man ikke kommer til mekanisk. Alle sesongbaserte kjøletårn må rengjøres, ikke senere en 1 måned før oppstart. Man må dokumentere kontroll på systemet med mikrobiologisk prøvetaking. Kravet er satt til månedlig kimtallprøve, Legionella skal tas månedlig første driftssesong, eller første år ved store ombygginger. Deretter kan man tilpasse dette til hvert enkelt system. Det skal også føres jevnlig kontroll av vannbehandlingsprogrammet og at man til enhver tid har kontroll på dette.

Global Concept MITCO har svært gunstige løsninger på komplette vannbehandlingsprogram for alle typer kjøletårn. Programmet inneholder kjemikalier, doseringsutstyr og analyser for å kontrollere dette. MITCO bistår også med rådgiving og veiledning på interne dokument som skal utarbeides og følges.

Øvrige system

For øvrige systemer gjelder akkurat samme krav til forebyggende arbeid. Grunnen til at man har høyt fokus på kjøletårn og interne vannfordelingsnett er av den enkle grunn at det er det man har mest av i Norge.

Øvrige systemer som er ansett som høyrisikoanlegg i tillegg til kjøletårn er: luftskrubbere med riktige vekstbetingelser, offentlige boblebad, interne vannfordelingsnett på sykehus og tilsvarende institusjoner, innendørs fontener og forstøvningsbefuktere.   Disse må ha en god internkontroll og oppfølging av sitt anlegg. Det må foreligge en risikovurdering som anbefaler prøvetakingsfrekvens, rengjøringsfrekvens av enten hele installasjonen eller dusjhoder, unngå stillestående vann, og fjerne eventuelle blindledninger eller lite brukte tappepunkt. På sykehjem, sykehus og tilsvarende institusjoner vil man ofte ha mange i risikogruppen og man bør vurdere hvor hyppig oppfølging man bør ha av systemet. Det kan være hensiktsmessig med tettere oppfølging her enn på andre systemer.

Kontakt oss om dette

Takk! Din beskjed er sendt.
Ups! Her er det noe som ikke stemmer.