Legionella

Legionella finnes naturlig i jord og vann i små konsentrasjoner.

Den vokser i såkalte «menneskeskapte» vannsystem hvor man får stillestående vann med gunstig temperatur. Den trives best ved temperaturer mellom 20-50 °C, og finnes i biofilm og amøber (encellede dyr). Den smitter igjennom aerosoler, som er små vanndråper vi puster inn. Typiske smittekilder er dusj, kjøletårn, luftskrubber, enkelte luftbefukninganlegg, og innendørs fontener. Årlig registreres det ca 40 tilfeller hvor Legionella er årsaken til sykdom. Bakterien kan gi to sykdomsbilder hvor den ene er lungebetennelse med høy dødelighet (legionærsyke), mens den andre gir en influensalignende sykdom (Pontiacfeber). Personer i risikogruppene for legionærsyken er: Eldre, menn og personer med en form for nedsatt immunforsvar. Når det gjelder Pontiacfeber har alle like stor risiko for å bli smittet.

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.