Legionellakontroll

 • Regelverk
 • Risikovurderinger
 • Forebygging
 • Desinfisering

Les mer

Vannbehandling

 • Dampanlegg
 • Lukkede anlegg
 • Kjøletårn
 • Ionebyttemasse

Les mer

Kjemisk rengjøring

 • Vannfordelingsnett
 • Kjøletårn
 • Lukkede anlegg
 • Dampkjeler

Les mer

Utstyr

 • Forbehandling
 • Doseringsanlegg
 • Klordioksidaggregat
 • Sølv/kobber-ionisering

Les mer

Nyhetsfeed

               Mitco-logo-small.jpg

  I forbindelse med koronautbruddet har vi foretatt følgende tiltak.

Tiltak koronaviurs..pdf

Lageret er åpnet så lenge det lar seg gjøre:

mandag - torsdag

kl.09.00 - 15.00