1. Hjem
  2. Legionellakontroll
  3. Kontinuerlige behandlingsmetoder

Kontinuerlige behandlingsmetoder

Kontinuerlige behandlingsmetoder holder kontroll på bakteriologisk vekst i drikkevannssystemet kontinuerlig. Dette kan være en løsning på store komplekse systemer som hotell, sykehus, sykehjem eller boligblokker der en engangsdesinfisering ikke lar seg gjennomføre.

Dette kan også være et tiltak i system hvor man ved gjentatte tilfeller får oppvekst av Legionella, og andre tiltak ikke strekker til eller blir økonomisk ugunstige.  Det er viktig å vite at selv om man installerer slike anlegg, må selve anlegget følges opp med anbefalte servicer etc. og systemet må følges opp med gjennomspyling og prøvetaking. Kontinuerlige behandlingsmetoder fjerner krav om kvartalsvis rengjøring av dusjhoder. Det er viktig at metoden som benyttes er godkjent av Mattilsynet for å kunne benyttes på drikkevannssystemer samt godkjent i ECHA.  

Global Concept MITCO leverer og utfører service og vedlikehold på følgende systemer: Klordioksidaggregat og sølv/kobber-ionisering (NECON). Begge metodene er godkjente og registrerte i overnevnte organ. 

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.