1. Hjem
  2. Vannbehandling
  3. Hvorfor vannbehandling?

Hvorfor vannbehandling?

Vann brukes på forskjellige måter, som til varmeoverføring i kjøle- og varmesystemer, for dampproduksjon og i prosesser. For hver type stilles det spesielle krav til vannkvaliteten, for å hindre problemer med for eksempel avleiringer, korrosjon og bakterievekst. Derfor må det tilførte vannet ofte renses og behandles med kjemikalier.

For å hindre skadelig miljøpåvirkninger og ta vare på arbeidsmiljøet må kjemikalier tilsettes på en kontrollert måte og følges opp med analyser.

Global Concept MITCO AS har arbeidet med industriell vannbehandling siden 1982, og vi har opparbeidet oss god og lang erfaring innenfor disse områdene:

-          Dampanlegg

-          Varme- og kjøleanlegg, fjernvarme

-          Kjøletårn

-          Sanitæranlegg

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.