1. Hjem
  2. Vannbehandling
  3. Lukkede anlegg

Lukkede anlegg:

Global Concept MITCO AS opplever ofte at systemer uten vannbehandling har problemer og utfordringer med korrosjon, beleggdannelser og økt energiforbruk.

Våre produkter forebygger og forhindrer korrosjon og utfellinger, hvilket gir anleggene:

-          Lengre levetid

-          Færre driftsforstyrrelser

-          Lavere energiforbruk

-          Lavere driftskostnader

-          Opprettholde kapasiteten

Vi utører vannanalyser for å kontrollere at vannet i anlegget har rett pH, alkalitet og ledningsevne i forhold til å forhindre korrosjon og utfellinger.

20160421 Mitco KrSand 0469 web.jpg

 

Global Concept MITCO AS har i over 30 år jobbet med vannbehandling av lukkede systemer. Mitco er en av Norges største aktører på kjemisk vannbehandling og våre produkter er tilpasset disse systemene:

-          Fjernvarme/kjøling

-          Varmeanlegg

-          Kjøleanlegg

-          HX og glykol systemer

 

 Vi kommer gjerne på befaring for å kontrollere vannkvaliteten i ditt system og gi videre anbefalinger.

 

 

 

Behandling av sekundærside tilknyttet fjernvarme:

 

Utdrag fra «BESTEMMELSER OM TILKNYTNING TIL HAFSLUND VARMES FJERNVARMENETT» utgave januar 2016.

Link til PDF utgaven

3.9 VANNKVALITET

Kunden er ansvarlig for at sirkulasjonsvannet i varmeanlegget til enhver tid har en kvalitet som ikke reduserer levetiden og funksjonen på HVs varmevekslere. Med kvalitet menes både renhet (smussinnhold) og evne til å hindre korrosjon. Dersom vekslerens sekundærside tilsmusses og dette skyldes forhold som kunden svarer for, eksempelvis manglende utstyr for vannbehandling og/eller drift og vedlikehold av dette, har HV krav på å få dekket sine kostnader knyttet til rengjøring av veksleren. For øvrig kan HV anbefale følgende tiltak for å oppnå fullgod vannkvalitet:

  • Installere et finfilter som delstrømsfilter. Finfiltret bør ha evne til å fange opp partikler større enn 15µm. Det monteres en strupeventil på ledningen til delstrømfiltret for å inn justere volumstrømmen gjennom filtret.

 

  • Benytte ionebyttet vann justert til pH 10 ved dosering av natriumhydroksid.

 

  • Kontrollere vannkvaliteten ved måling av ledningsevne og sørge for at den holdes innenfor akseptable grenseverdier.

 

Global Concept Mitco AS tilbyr løsninger basert på anbefalingene gjort av Hafslund Varme. Les mer om våre løsninger eller kontakt oss for mer informasjon.

 

Prinsipp og virkemåte

Vårt vannbehandlingsprogram for varmesystemer tilkoblet fjernvarmenett består av ett produkt, med innhold av natriumhydroksid. Kjemikaliet øker pH (surhetsgraden), forebygger korrosjon og forhindrer avleiringer i systemet. Samt danner stoffet ingen syrer, er lett blandbar og stabil.

Produktet oppbevares i en kjemikalietank og tilsettes ved hjelp av doseringspumpe tilkoblet anlegget.

Det automatiske doseringsanlegget fungerer slik at en vannmåler monteres på tilførselsrøret til varme- eller kjøleanlegget. Vannmåleren gir et signal (puls) til en doseringspumpe for hver liter vann som tilføres systemet. Kjemikaliet blir dosert i en gitt mengde inn på systemet, som sikrer et korrekt overskudd i vannet og opprettholder vannkvaliteten.

Det monteres i tillegg et finfilter i delstrøm, for å fange opp partiklene som er løst i vannet. 

Vi utfører også analyser av vannkvaliteten og service for våre kunder.

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.