Kjøletårn:

Kjølesystemer kan være utformet på mange ulike måter og ha varierende problemer. Vannbehandlingsmetoder må derfor velges individuelt for hvert system og leder ofte til en kombinasjon av vannrensing og kjemikaliebehandling.

Vi har et komplett program for kjølevannsbehandling med filter og tilsetning-stoffer mot avleiringer, korrosjon og bakterievekst, spesielt med tanke på Legionella.

Våre prosedyrer er utformet på bakgrunn av Folkehelseinstituttets Vannrapport 123; en veileder for forebygging av legionellasmitte.

20160421 Mitco KrSand 0214 web.jpg

Det er krav om at alle bedrifter med legionellautsatte installasjoner (f.eks dusj, kjøletårn, luftbefukter, scrubber etc.) skal gjennomføre risikovurdering og drive aktivt med forebyggende arbeid for å holde kontroll på systemet.

Mitco har god kompetanse på behandling av kjøletårn, og har erfarent personell som jobber med:

-          Kontroll av kjøletårnsystemet

-          Risikovurdering

-          Kjemisk rengjøring

-          Vannbehandling

20160421 Mitco KrSand 0178 web.jpg

 

Ta kontakt hvis du vil ha råd eller ønsker befaring av ditt kjøletårnsystem.

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.