Dampanlegg:

Damp benyttes i industrien for oppvarming av ulike prosesser. For at vannkjemien i et dampsystem skal fungere optimalt, trenger man tilsetning av enten ett eller flere kjemikalier. Dette for å hindre korrosjon og beleggdannelser.

Mitco leverer utstyr for behandling av spevann til dampanlegg:

-          Trykkfiltre

-          Ionebytterfiltere for avherding og avsalting

-          RO- anlegg

-          Ionebyttemasse

 

20160421 Mitco KrSand 0538 web.jpg

Det er viktig at forbehandling av spevannet er riktig og at dette fungerer som det skal, for å gi oss det utgangspunktet vi trenger for å kunne produsere ren damp.

 

Produktserien til Global Concept MITCO AS forebygger korrosjon og utfellinger, hvilket:

-          Gir dampsystemet økt livslengde

-          Opprettholder systemets kapasitet

-          Minimaliserer driftsforstyrrelser

-          Gir mindre energiforbruk

-          Gir lavere vedlikeholdskostnader

Vi utfører analyser på stedet for å sikre at våre kjemikalier doseres inn i rett mendge, og for å holde kontroll på korrosjon og utfellinger i kjelen. Vi kommer også med anbefalinger på bunnblåsingsfrekvens og eventuell justering av dosering.

20160421 Mitco KrSand 0480 web.jpg

 

For vannbehandling av dampanlegg har vi flyktige- og ikke flyktige kjemikalier.

-          De flyktige kjemikaliene vil følge dampen som produseres, dette vil korrosjonssikre hele dampkretsen.

-          De ikke flyktige kjemikaliene vil holde seg i vannfasen i matevannstank og i dampkjele.

-          Begge serier, enten flyktige eller ikke flyktige inneholder komponenter som er på FDA sin liste over stoffer som kan tilsettes i dampsystemer hvor damp kan komme i kontakt med næringsmidler.

 

Mitco leverer også bunnblåsingsutstyr og onlineinstrumenter for vannanalyser. Våre serviceteknikere kan også utføre analyser på stedet og opplæring av driftspersonell.