Dampanlegg:

Damp benyttes i industrien for oppvarming av ulike prosesser. For at vannkjemien i et dampsystem skal fungere optimalt, trenger man tilsetning av enten ett eller flere kjemikalier. Dette for å hindre korrosjon og beleggdannelser.

Mitco leverer utstyr for behandling av spevann til dampanlegg:

-          Trykkfiltre

-          Ionebytterfiltere for avherding og avsalting

-          RO- anlegg

-          Ionebyttemasse

 

20160421 Mitco KrSand 0538 web.jpg

Det er viktig at forbehandling av spevannet er riktig og at dette fungerer som det skal, for å gi oss det utgangspunktet vi trenger for å kunne produsere ren damp.

 

Produktserien til Global Concept MITCO AS forebygger korrosjon og utfellinger, hvilket:

-          Gir dampsystemet økt livslengde

-          Opprettholder systemets kapasitet

-          Minimaliserer driftsforstyrrelser

-          Gir mindre energiforbruk

-          Gir lavere vedlikeholdskostnader

Vi utfører analyser på stedet for å sikre at våre kjemikalier doseres inn i rett mendge, og for å holde kontroll på korrosjon og utfellinger i kjelen. Vi kommer også med anbefalinger på bunnblåsingsfrekvens og eventuell justering av dosering.

20160421 Mitco KrSand 0480 web.jpg

 

For vannbehandling av dampanlegg har vi flyktige- og ikke flyktige kjemikalier.

-          De flyktige kjemikaliene vil følge dampen som produseres, dette vil korrosjonssikre hele dampkretsen.

-          De ikke flyktige kjemikaliene vil holde seg i vannfasen i matevannstank og i dampkjele.

-          Begge serier, enten flyktige eller ikke flyktige inneholder komponenter som er på FDA sin liste over stoffer som kan tilsettes i dampsystemer hvor damp kan komme i kontakt med næringsmidler.

 

Mitco leverer også bunnblåsingsutstyr og onlineinstrumenter for vannanalyser. Våre serviceteknikere kan også utføre analyser på stedet og opplæring av driftspersonell.

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.