Tørrkjølere

Global Concept MITCO AS utfører kjemisk og mekanisk rens på tørrkjølere.

Etter lengre drift av en tørrkjøler vil det danne seg belegg av trafikkstøv, partikler, blader etc. som vil hindre energioverføringen. 

Ved service og vedlikehold av tørrkjølere fjerner vi mekanisk eventuelt løst belegg som har samlet seg, og deretter bruker vi et egnet kjemikalie for å løse opp annet belegg.

Ved å utføre jevnlig service og vedlikehold på tørrkjølerne, opprettholder man energioverføringen, som igjen fører til konstnadsbesparelser. Systemet får også lengre levetid.

 

IMG_1793.JPG    IMG_1814.JPG
              Før rengjøring                              Etter rengjøring

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.