1. Hjem
  2. Kjemisk rengjøring
  3. Rens av kjøletårn

Rens av kjøletårn

For å hindre legionella og bakterievekst i kjøletårnsystemet er det krav om kjemisk rengjøring. Den kjemiske rengjøringen fjerner kalsiumbelegg, biofilm og korrosjonsprodukter som gir optimale leveforhold for legionellabakterien.

Global Concept MITCO AS utfører kjemisk rens og desinfisering av kjøletårn, gjerne i sammenheng med serviceavtaler der vi utfører service, vedlikehold og oppfølging etter oppdaterte retningslinjer. 

kjøletårn.jpg

En av servicene Global Concept MITCO AS er godkjent av LCA for, er rengjøring og desinfisering av kjøletårn. Alt arbeid vi utfører på kjøletårn er i henhold til krav fra LCA, basert på Code of conduct og det Norske regelverk. . (Se eget kapittel om LCA under «Legionellakontroll» for mer informasjon om LCA.). Krav i det norske regelverk for rengjøring av kjøletårn innebærer at alle kjøletårn skal rengjøres og desinfiseres max 1 mnd før oppstart (hvis sesongbasert). Det skal også foreligge gode rutiner for tårn som driftes hele året, basert på risikovurdering og analyser. I tillegg skal tårnet alltid rengjøres og desinfiseres ved følgende tilfeller:

  • Ved oppstart 1.gang
  • Ved driftsstans over 1 mnd eller mer
  • Ved påvisning av Legionella

 

På kjøleanlegg vil det være nyttig å gjøre en rengjøring på isvannskretser, glykolside, utsiden av fancoiler etc., for å sørge for forbedret ytelse og energiøkonomisering. 

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.