1. Hjem
  2. Kjemisk rengjøring
  3. Lukkede systemer

Lukkede varme- og kjølesystemer

Vårt arbeid = din gevinst

Kjemisk rengjøring virker kanskje fremmed for de aller fleste, men det å tilsette syrer og baser for å fjerne belegg, korrosjon,og avleiringer er kanskje den raskeste veien til bedre ytelse og et energieffektivt anlegg.

I tilfeller hvor det er nødvendig med en kjemisk rengjøring vil man oppleve å få tilbake den opprinnelige energioverføringskapasiteten og full sirkulasjon på anlegget. Dette medfører:

• lavere fyringskostnader

• mindre slitasje på pumper og utstyr

• færre driftsforstyrrelser

belegg i rør.jpg

 

Vi bruker forskjellige typer kjemikalier som syrer, baser og lignende. Vi ser alltid på systemet i helhet og velger kjemikalier og prosedyrer ut fra forurensning, type belegg og hvilke materialer systemet består av. Vi tar alltid vannprøver av systemene før rens, og tar alltid en skikkelig gjennomgang av systemet før oppstart av den kjemiske rensen.

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.