Dampkjeler

Ved feil drift av kjeler eller når det har skjedd noe uforutsett på dampsystemene, kan man få belegg i dampkjelene. Vi kan da utføre en kjemisk rengjøring av kjelen, der vi fjerner belegget som har dannet seg. Etter den kjemiske rensen går vi inn og ser mekanisk på kjelen og fjerner løst belegg. Dette er en omfattende jobb som man slipper om man følger opp dampsystemet med riktig vannbehandling. Se eget kapittel om dampanlegg under «Vannbehandling».

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.