1. Hjem
  2. Kjemisk rengjøring

Kjemisk rengjøring

Global Concept MITCO AS har mer en 40 års erfaring med behandling av vann som benyttes som energibærer. Det optimale er å tenke forebyggende og komme i gang med vannbehandling fra starten for å forhindre korrosjon, belegg og driftsproblemer på anlegget. Hvis man ikke gjør dette, vil man over tid merke driftsforstyrrelser, lekkasjer og tap av energioverføringseffekt på anlegget.

I disse tilfellene vil det være nødvendig med en kjemisk rens for å få tilbake den opprinnelige energioverføringskapasiteten og full sirkulasjon på anlegget. Et slikt tiltak er et omfattende prosjekt, men Global Concept MITCO AS har tverrfaglig spesialkompetanse innen kjemi, prosess og VVS, og et bredt utvalg av kjemi og utstyr til å skreddersy gode løsninger for enhver teknisk installasjon. Hvis man deretter følger opp med et vannbehandlingsprogram, vil man oppleve et sterkt forbedret anlegg.

Vi har kjemikalier og kunnskap om mange forskjellige type rengjøringer innen industri og prosess, det være seg overflater i systemer eller overflater i industribygg. Vi hjelper deg gjerne til å finne den beste løsningen.                                        

Global Concept MITCO AS ønsker å levere tjenester av høy kvalitet. Vi ønsker å være din samarbeidspartner for å sikre at ditt anlegg leverer energieffektivt og uten driftsforstyrrelser. 

 

IMG_1877.JPG      IMG_1912.JPG 

             Før rengjøring                                 Etter rengjøring

 

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.