1. Hjem
  2. Legionellakontroll
  3. Risikovurdering/kartlegging

Risikovurdering/kartlegging

Alle systemer med aerosoldannende installasjoner skal utføre en risikovurdering av sitt anlegg.

(Forskrift for miljørettet helsevern kapittel 3a § 11b).

En risikovurdering innebærer en full kartlegging av et system, gjerne med et oppstartsmøte med gjennomgang av anlegget og deretter en befaring av hele anlegget.

20160421 Mitco KrSand 0148 web.jpg

Under en befaring tas det vannprøver til mikrobiologisk analyse, temperaturmålinger, man kartlegger lite brukte tappepunkt, ytterpunkt og blindledninger samt gjør en visuell inspeksjon. Ut fra dette vurderes risikoen for systemet basert på fare for oppvekst av store mengder Legionella samt hvilket eksponeringspotensiale installasjonen har. På bakgrunn av dette kan det utarbeides og igangsettes tiltak og plan for forebyggende arbeid og rutiner.

20160421 Mitco KrSand 0264 web.jpg

Global Concept MITCO har jobbet med dette siden 1988 og har lang erfaring, god kompetanse og kvalifisert personell for å utføre dette. MITCO har stort fokus på opplæring av ansatte slik at risikovurdering kun utføres av kvalifisert personell. 

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.