Legionella Control Association (LCA)

Global Concept MITCO AS ble som første firma utenfor England godkjent av LCA for å utføre risikovurdering og oppfølging med hensyn på legionellakontroll. Hvilke områder MITCO er godkjent for, kan ses i separat sertifikat.  Selve godkjenningen er ikke gjeldene i Norge fordi man ikke har en slik ordning her. Sertifiseringen er likevel et kvalitetsstempel på at det arbeidet som gjøres i henhold til Legionella er gjennomgått og godkjent fra et eksternt firma. Her stilles det krav om dokumentasjon, intern opplæring og kursing, kvalitetssikring av firmaet, samt kvalifikasjoner for å kunne utføre ulike arbeid.

LCA er en organisasjon i England som jobber med blant annet å godkjenne firmaer som utfører legionellakontroll. LCA sørger for at firmaer gjør dette på en måte som hindrer sykdom forårsaket av Legionella på grunn av dårlig oppfølging av vannsystemet. Kravene som stilles er i henhold til Norsk lov, samt Code of Conduct utgitt av LCA.

Besøk gjerne hjemmesiden til LCA for å lese mer: Legionella Control Association

 

  

 LCA 21 22.png

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.