1. Hjem
  2. Legionellakontroll
  3. Konsultasjon/Rådgiving

Konsultasjon/ Rådgiving

Per i dag settes det ikke krav til hvem som skal utføre risikovurdering eller forebyggende arbeid. Mesteparten av dette kan utføres av eier av anlegg, men det anbefales da at man benytter en konsulent for å kunne være sikker på at risikovurderingen man utfører er fornuftig og hensiktsmessig.

20160421 Mitco KrSand 0369 web.jpg

Global Concept MITCO kan bistå som konsulent i alt fra hvordan utføre risikovurdering, hva som bør utføres av forebyggende tiltak, tiltak ved påvisning av Legionella, hvordan tolke analyser fra mikrobiologiske prøver etc. MITCO er også godkjent for å kunne utføre konsultasjon gjennom LCA.  

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.