Analyser

Alle vannprøver som tas av Global Concept MITCO sendes inn til akkreditert laboratorium for analyse. Per i dag finnes det to hovedmetoder for analysering av Legionella. Den ene er dyrking, og den andre er basert på analysering av DNA og kalles for PCR.

Dyrking baserer seg på oppvekst av bakterier på et næringsmedium og man får kun påvist levede bakterier. Metoden tar noe tid, og det kan ta inntil 12 dager for å bekrefte eller avkrefte at man har påvist Legionella.

Dyrking av bakterier skjer etter en internasjonal standard (ISO). Følgende metode benyttes:

Kimtall: ISO 6222, Legionella: ISO 11731:1998. 

Kort oppsummert om ISO 11731:1998: Vannprøven filtreres for å samle opp bakterier. Deretter løses filteret opp i en buffer og hele løsningen spres på en skål med vekstmedium. For dyrking av Legionella kreves et vekstmedium tilsatt cystein og jern. Bakterier av samme type vil vokse opp å se ut som små sirkler på en skål, og disse kalles kolonier. Det er antall kolonier som oppgis som svar på analyseresultat med vekst (CFU). For kimtall oppgis dette som CFU/ml og for Legionella som CFU/L. For analyser med PCR oppgis svaret som geonomiske enheter GU.

 

legionella.jpg

PCR baseres på analyse av bakteriens DNA. Metoden påviser alt DNA i en vannprøve og skiller ikke mellom levende og døde bakterier. Det er derfor vanskelig å si noe om antallet levende bakterier tilstede. Metoden er svært rask og man kan få svar i løpet av noen få dager.

Global Concept MITCO benytter i all hovedsak dyrking som analysemetode.

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.