1. Hjem
  2. Hege Hegstad
  3. Kjøletårn

Krav om kontroll av akkreditert inspeksjonsorgan for alle eiere av kjøletårn og luftskrubber

Forskrift for miljørettet helsevern kapittel 3a §11c krever at alle eiere av kjøletårn eller luftskrubber skal ha gjennomført kontroll av sitt anlegg innen 1.1.2017. Rapport fra kontrollen skal leveres inn til kommunen. Kommunen kan etter søknad dispensere fra denne tidsfristen.

This site uses cookies. For more information click here.