1. Hjem
 2. Resultat fra spørreundersøkelse 2016

Resultat fra spørreundersøkelse 2016

Resultatet fra spørreundersøkelsen baseres på svar fra 41% av totalt 117 kunder som ønsket å delta.
Vi er veldig takknemlige over at så mange svarte og gjør dette for å forbedre oss som samarbeidspartner og leverandør.

 

Spørsmålene som ble stilt:

 1. Ved hendvendelser til GCM, i hvilken grad fikk du den hjelpen du trengte?

 2. Er du fornøyd med oppfølging, tjenestene og service utført av GCM sine representanter?

 3. Føler du at GCM sine produkter har gjort den jobben du har blitt lovet?

 4. Hvis du har opplevd feil eller mangler på GCM sitt utstyr eller tjenester, har dette blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte?

 

 

Svar:                                   

   

Spørsmål 1:

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

                        Resultat_sporreundersokelse_2016.PNG                    

 • Veldig fornøyd
 • Fornøyd
 • Ikke fornøyd
 • Vet ikke

67%
31%
0%
2%

 

Spørsmål 2:

 
 • Veldig fornøyd
 • Fornøyd
 • Ikke fornøyd
 • Vet ikke

65%
35%
0%
0%

 

Spørsmål 3:

 
 • Veldig fornøyd
 • Fornøyd
 • Ikke fornøyd
 • Vet ikke    

76%
21%
3%
0%         

 

Spørsmål 4:

 
 • Veldig fornøyd
 • Fornøyd
 • Ikke fornøyd
 • Vet ikke

94%
6%
0%
0%

 

 

This site uses cookies. For more information click here.