1. Hjem
  2. Hege Hegstad
  3. ESCMID Study Group for Legionella Infections (ESGLI) 2016

Global Concept Mitco AS deltok på ESGLI 2016 i Amsterdam 23.-24.september.

Formålet med ESGLI er å diskutere forbedring i diagnostisering, behandling, kontrollering og forebygging av legionellose. ESGLI 2016-konferansen presenterte ny forskning og kunnskap omkring utbrudd, klimarelaterte utfordringer mhp legionellose, overvåkning, generell forebygging og nye metoder for artsbestemmelse.

Følgende temaer ble gjennomgått på konferansen:

  • Epodemiology and surveillance
  • Prevention and control strategies
  • Genomics
  • Outbreaks and case reports
  • Microbial ecology
  • Diagnosis and typing
  • Environmental and surveillance

Statistikk fra ECDC (European Centre for Disease prevention and Control) for 2015 viser en økning i antall rapporterte tilfeller av legionellose sammnelignet med tidligere år. Antallet tilfeller som ble rapportert i 2015 er det høyeste antallet siden overvåkning og rapportering startet i 1995. Selv om det i de fleste land nå finnes et regelverk for å hindre oppblomstring og spredning av Legionella fra vannsystemer, diagnostiseres mer en 6000 pasienter årlig med legionellose i Europa. Det er stadig nye utbrudd av ulik størrelse, og dette understreker utfordringene med hensyn til folkehelsa. Det understreker også viktigheten av forskning og formidling av ny kunnskap for å forebygge utbrudd.

 

national-incidence.jpg

This site uses cookies. For more information click here.