1. Hjem
  2. Hege Hegstad
  3. Kjøletårn - akkreditert inspeksjonsorgan

Inspeksjon av kjøletårn og luftscrubbere er pålagt i forskrift for miljørettet helsevern §11c, der det står:

Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere skal (...) ved første gangs oppstart (...) og deretter hvert femte år, legge frem for kommunen en vurdering av innretningen fra et akkreditert inspeksjonsorgan.

For etablerte anlegg er fristen for inspeksjon satt til 1. januar 2017.

 

Det er pr. i dag ett firma i Norge som er akkreditert for å gjøre denne teknsike inspeksjonen, og det er Purenviro.

Se mer på deres egen hjemmeside: https://www.purenviro.com/no/inspeksjon og på siden til Norsk Akkreditering: http://www.akkreditert.no/no/artikkelarkiv/kjoletarn/

This site uses cookies. For more information click here.