1. Hjem
 2. Hege Hegstad
 3. ISO 9001 sertifisering

I april 2016 ble Global Concept MITCO AS ISO-sertifisert. Vi ble sertifisert etter ISO 9001-2015 standarden, som er en sertifisering av kvalitetssystem. 

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring. Standarden er basert på 8 prinsipper for kvalitetsstyring:

 • Kundefokus
 • Ledelse
 • Medarbeidernes engasjement
 • Prosessorientering
 • Systemorientert ledelse
 • Kontinuerlig forbedring
 • Faktabaserte beslutninger
 • Partnerskap med leverandørene

Noen endringer fra ISO-9001:2008

 •  Betydelig engasjement fra virksomhetens øverste ledelse
 •  Kvalitetsledelse som en integrert del av virksomhetens strategi
 •  Bruk av risikovurderinger under planlegging
 •  Effektiv kommunikasjon internt og eksternt
 •  Kartlegging av og forståelse for organisasjonens rammebetingelser (internt og eksternt)
 •  Mengde og omfang av dokumentasjon bestemmes i større grad av organisasjonen

Det er også ny struktur på standarden i tråd med øvrige standarder for ledelsessystemer (som for  eksempel miljøstandarden ISO 14001)